Sẽ tính thuế thu nhập cá nhân từ mua bán nhà, đất theo giá thị trường?

04-01-2023 13:24
Thời gian tới, nhà nước sẽ không tính tiền chuyển nhượng sử dụng đất theo giá kê khai trong hợp đồng mà sẽ thu thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản dựa trên bảng giá đất hằng năm, giá thị trường.

Đóng