Đồng Nai kêu gọi đầu tư hạ tầng 4 khu công nghiệp quy mô hơn 2.000ha

25-05-2022 13:29

UBND huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai đang mời gọi các nhà đầu tư thực hiện dự án xây dựng cơ sở hạ tầng của 4 khu công nghiệp trên địa bàn với tổng quy mô diện tích hơn 2.000ha.

 

Đồng Nai kêu gọi đầu tư hạ tầng 4 khu công nghiệp quy mô hơn 2.000ha

 

Minh họa

Cụ thể, 4 dự án khu công nghiệp được kêu gọi đầu tư gồm: khu công nghiệp Xuân Lộc (phần diện tích mở rộng 166ha); hoàn thiện và mở rộng đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Xuân Hưng (mở rộng 63ha); đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Xuân Hòa hơn 1.100 ha; hạ tầng Khu Liên hợp công nông nghiệp Dofco vị trí tại xã Xuân Thành 188ha và vị trí tại xã Xuân Bắc 522ha.

Huyện sẽ hỗ trợ tối đa nhà đầu tư trong việc hoàn thiện các thủ tục pháp lý, tiếp cận các chính sách và nguồn vốn ưu đãi. Cùng với đó, địa phương tăng cường hỗ trợ thu hút các dự án đầu tư vào khu, cụm công nghiệp theo danh mục ngành nghề ưu tiên thu hút đầu tư của tỉnh, tận dụng được lợi thế lao động và nguyên liệu của địa phương, ít tác động xấu đến môi trường.

Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) Đồng Nai, tính đến nay, toàn tỉnh đã thành lập 32 KCN, thu hút khoảng 1.915 dự án đầu tư. Trong đó, 1.369 dự án vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và 546 dự án vốn đầu tư trong nước.

Hiện có 1.629 dự án đang hoạt động, số còn lại đang trong quá trình xây dựng nhà xưởng hoặc hoàn tất hồ sơ để tiến hành xây dựng.

Đóng