Cho thuê cửa hàng, kiot Thành phố Huế chính chủ, giá rẻ cập nhật T12/2023

Hiện đang có 1 tin đang giao dịch

Mặc định
  • Mặc định
  • Mới nhất
  • Giá thấp nhất
  • Giá cao nhât
  • Diện tích nhỏ nhất
  • Diện tích lớn nhất

Cho thuê cửa hàng, kiot Thành phố Huế

Phường An Đông (1)
Phường Phú Thuận
Phường Phú Hội
Phường Thuỷ Xuân
Phường Hương Long
Phường Thuỷ Biều
Phường Hương Sơ
Phường An Hòa
Phường An Cựu
Phường Phước Vĩnh
Phường Trường An
Phường Xuân Phú
Phường Phú Nhuận
Phường Vĩnh Ninh
Phường Phú Bình
Phường Phường Đúc
Phường Vĩ Dạ
Phường Kim Long
Phường Phú Cát
Phường Phú Hòa
Phường Thuận Thành
Phường Thuận Hòa
Phường Phú Hậu
Phường Phú Hiệp
Phường Thuận Lộc
Phường Tây Lộc
Phường An Tây

Đóng