Bảng giá

Tin thường
VIP THƯỜNG
VIP ĐỒNG
VIP BẠC
VIP VÀNG
VIP KIM CƯƠNG
Giá ngày 1 000 đ 1 000 đ 2 500 đ 3 750 đ 5 000 đ 7 500 đ
Giá tuần (7 ngày) 3 500 đ 5 250 đ 14 000 đ 22 750 đ 29 750 đ 49 000 đ
Giá tháng (30 ngày) 15 000 đ 22 500 đ 52 500 đ 90 000 đ 120 000 đ 204 000 đ
Giá đẩy tin 2 000 đ/lần 1 000 đ/lần 1 000 đ/lần 1 000 đ/lần 1 500 đ/lần 1 500 đ/lần
Đăng tối thiểu 30 ngày 25 ngày 20 ngày 15 ngày 10 ngày 10 ngày
Vị trí

Hiển thị sau các tin VIP

Hiển thị sau tin VIP KIM CƯƠNG, Tin VIP VÀNG, Tin VIP BẠC, Tin VIP ĐỒNG và trên các tin khác

Hiển thị sau tin VIP KIM CƯƠNG, Tin VIP VÀNG, Tin VIP BẠC và trên các tin khác

Hiển thị sau tin VIP KIM CƯƠNG, Tin VIP VÀNG và trên các tin khác

Hiển thị sau VIP KIM CƯƠNG đặc biệt và trên các tin khác

Hiển thị ở trên tất cả các tin khác. được hưởng nhiều ưu tiên và hiệu quả giao dịch cao nhất.

Tự động duyệt

Hiển thị số điện thoại
ở trang danh sách

Huy hiệu nổi bật

Xem demo Xem demo Xem demo Xem demo Xem demo Xem demo

TIN VIP KIM CƯƠNG:

- TIÊU ĐỀ IN HOA MÀU ĐỎ, gắn biểu tượng 5 ngôi sao màu vàng và biểu tượng nổi bật ở tiêu đề tin đăng. Hiển thị ở trên tất cả các tin khác, được hưởng nhiều ưu tiên và hiệu quả giao dịch cao nhất.

- Được hỗ trợ quảng cáo Google & Facebook

 


TIN VIP VÀNG:

- TIÊU ĐỀ IN HOA MÀU ĐỎ, gắn biểu tượng 4 ngôi sao màu vàng ở tiêu đề tin đăng. Hiển thị sau tin VIP đặc biệt và trên các tin khác.

- Được hỗ trợ quảng cáo Google & Facebook


TIN VIP BẠC:

- TIÊU ĐỀ IN HOA MÀU CAM, gắn biểu tượng 3 ngôi sao màu vàng ở tiêu đề tin đăng. Hiển thị sau tin VIP đặc biệt, Tin VIP 1 và trên các tin khác.

- Được hỗ trợ quảng cáo Google


TIN VIP ĐỒNG:

TIÊU ĐỀ IN HOA MÀU HỒNG, gắn biểu tượng 2 ngôi sao màu vàng ở tiêu đề tin đăng. Hiển thị sau tin VIP đặc biệt, Tin VIP 1, Tin VIP 2 và trên các tin khác.

- Biểu tượng 2 sao và tiêu đề viết hoa màu Hồng


TIN VIP THƯỜNG:

TIÊU ĐỀ IN HOA MÀU XANH, gắn biểu tượng 1 ngôi sao màu vàng ở tiêu đề tin đăng. Hiển thị sau tin VIP đặc biệt, Tin VIP 1, Tin VIP 2, Tin VIP 3 và trên các tin khác.

- Biểu tượng 1 sao và tiêu đề viết hoa màu Xanh


TIN THƯỜNG:

Tiêu đề màu mặc định, viết thường. Hiển thị sau các tin VIP.

- Tiêu đề viết hoa màu mặc định


TIN MIỄN PHÍ:

 Xuất hiện sau cùng của danh sách tin đăng

Tiêu đề viết hoa màu mặc định

Đóng