Bảng giá dịch vụ

Tin thường
VIP ĐỒNG
VIP BẠC
VIP VÀNG
VIP KIM CƯƠNG
Giá ngày 1 000 ₫ 2 500 ₫ 3 750 ₫ 5 000 ₫ 7 500 ₫
Giá tuần (7 ngày) 7 000 ₫
3 500 ₫
Tiết kiệm: 50%
17 500 ₫
14 000 ₫
Tiết kiệm: 20%
26 250 ₫
22 750 ₫
Tiết kiệm: 13%
35 000 ₫
29 750 ₫
Tiết kiệm: 15%
52 500 ₫
49 000 ₫
Tiết kiệm: 7%
Giá tháng (30 ngày) 30 000 ₫
15 000 ₫
Tiết kiệm: 50%
75 000 ₫
52 500 ₫
Tiết kiệm: 30%
112 500 ₫
90 000 ₫
Tiết kiệm: 20%
150 000 ₫
120 000 ₫
Tiết kiệm: 20%
225 000 ₫
204 000 ₫
Tiết kiệm: 9%
Giá đẩy tin 2 000 ₫/lần 1 000 ₫/lần 1 000 ₫/lần 1 500 ₫/lần 1 500 ₫/lần
Đăng tối thiểu 7 ngày 7 ngày 7 ngày 7 ngày 7 ngày
Vị trí HIỂN THỊ:
Trên Tin Miễn Phí
Sau tất cả các hạng tin VIP
HIỂN THỊ SAU: TIN KIM CƯƠNG, VÀNG, BẠC
HIỂN THỊ TRÊN TIN THƯỜNG, MIỄN PHÍ
- Hiển thị trên VIP ĐỒNG, THƯỜNG, MIỄN PHÍ
- HIỂN THỊ SAU TIN KIM CƯƠNG, VÀNG
- Hiển thị trên tất cả các loại Tin
- Hiển thị sau Tin KIM CƯƠNG
Hiển thị trên tất cả các loại tin
Hiển thị số điện thoại
Nhãn miễn phí
Huy hiệu nỗi bạt
Xem demo Xem demo Xem demo Xem demo Xem demo

VIP KIM CƯƠNG

- TIÊU ĐỀ IN HOA. Hiển thị ở trên tất cả các tin khác, được hưởng nhiều ưu tiên và hiệu quả giao dịch cao nhất. Được miễn phí nhãn, Huy hiệu nỗi bật, Và được gắn nhãn và Khung viền theo màu của loại tin này và Hiển thị số điện thoại ngoài các danh mục tin đăng.

 


VIP VÀNG

- TIÊU ĐỀ IN HOA. Hiển thị sau tin VIP KIM CƯƠNG và trên các tin khác. Được miễn phí nhãn, Và được gắng nhãn và Khung viền theo màu của loại tin này và Hiển thị số điện thoại ngoài các danh mục tin đăng.


VIP BẠC

- TIÊU ĐỀ IN HOA. Hiển thị sau tin VIP KIM CƯƠNG và VIP VÀNG và trên các tin khác. Được gắn nhãn và Khung viền theo màu của loại tin này.


VIP ĐỒNG

TIÊU ĐỀ IN HOA,  Hiển thị sau tin VIP KIM CƯƠNG, VIP VÀNG, VIP BẠC và trên các tin khác. Hiển thị nhãn nỗi bật và khung riêng cho loại VIP ĐỒNG


TIN THƯỜNG

- Hiển thị sau tin VIP KIM CƯƠNG, VIP VÀNG, VIP BẠC, VIP ĐỒNG và trên các tin khác, Được đóng khung viền màu riêng biệt.


MIỄN PHÍ

 Xuất hiện sau cùng của danh sách tin đăng

Tiêu đề viết hoa màu mặc định

Đóng