Bán đất Thị xã Hương Trà chính chủ, giá rẻ cập nhật T12/2023

Hiện đang có 2 tin đang giao dịch

Mặc định
  • Mặc định
  • Mới nhất
  • Giá thấp nhất
  • Giá cao nhât
  • Diện tích nhỏ nhất
  • Diện tích lớn nhất

Bán đất Thị xã Hương Trà

Xã Hương Thọ (1)
Phường Hương Hồ (1)
Phường Tứ Hạ
Xã Hải Dương
Xã Hương Phong
Xã Hương Toàn
Phường Hương Vân
Phường Hương Văn
Xã Hương Vinh
Phường Hương Xuân
Phường Hương Chữ
Phường Hương An
Xã Hương Bình
Xã Bình Điền
Xã Hồng Tiến
Xã Bình Thành

Đóng